Privacybeleid

Uw persoonsgegevens en privacy zijn enorm belangrijk voor ons bedrijf. Deze policy is niet enkel een juridisch schild om ons in regel te stellen met regelgeving zoals de General Data Protection Regulation (verder: GDPR), of nog, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.[1] Onze privacy policy beschrijft ons dataverhaal. Het vertelt welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij die met zorg behandelen en beschermen.

Met deze policy willen we je dus volledig op de hoogte brengen van ons databeleid. Zo kan je dan ook een doordachte en geïnformeerde keuze maken of je van onze diensten gebruik maakt. We gaan er dan ook vanuit dat wanneer je gebruik maakt van onze diensten, je akkoord gaat met de manier van verwerken en ons beleid.

Ter info: Wij hebben ons best gedaan om deze policy zo bondig en overzichtelijk mogelijk te houden. We zijn er immers van overtuigd dat verplichtingen niet saai hoeven te zijn.

[1] Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Gegevensverwerking

  • Onze gegevens
Ondernemingsnaam:Powngtong
KVK-registratie:55247016
Adres:Beatrixstraat 92
Emailadres:info@powngtong.com
Telefoonnummer:+316 423 350 98

 

De GDPR merkt ons ook aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent, in het kort, dat wij beslissen welke gegevens worden verzameld, hoe en met welke middelen dat gedaan zal worden, maar ook waarom we dat allemaal doen.

Welke gegevens verzamelen wij?

De ‘ verschillende categorieën van gegevens’

Een zwaar GDPR-begrip voor welke ‘soorten gegevens’ we nodig hebben. Een klein overzicht:

WEBSITE

Emailadres: 
Naam: 
Telefoonnummer: 
Locatiegegevens: 
IP-Adres:

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We doen dit natuurlijk niet zomaar. Het is de bedoeling dat we door de verzameling van jouw gegevens jou een optimale ervaring kunnen bieden op onze website. Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen?

  • We zorgen ervoor dat de ervaring op onze website zo veilig mogelijk verloopt. Daarom gebruiken we de gegevens om onze website te monitoren zodat alles vlot verloopt. Zo proberen we ook fraude en andere slechte intenties te vermijden.
  • We houden je ook graag op de hoogte van onze producten en diensten. Daarom sturen we je heel af en toe een email. Nu eens een promotie, dan weer eens gewoon een nieuwtje. Sommigen kennen dit ook als direct marketing, maar je hoeft niet bang te zijn! De mails bevatten altijd een link om jezelf uit onze database te laten verwijderen.
  • WEBSHOP: uiteraard moeten we jouw product tot bij jou krijgen! Daarom gebruiken we de gegevens die we op het afreken-scherm hebben verzameld om jouw bestelling op te volgen. Daarna verdwijnt de opgemaakte factuur in onze boekhouding die wij moeten bijhouden om in orde te zijn met verschillende wettelijke verplichtingen. De opgegeven gegevens houden we bij zodat we je kunnen helpen met mogelijke problemen over de verzending van het product, je aankoop of gewoon om het gemakkelijker te maken om nog een bestelling te plaatsen!
  • Google Analytics verzamelt voor ons gegevens zodat we zelf inzichten kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Statistische gegevensverzameling, heet dat. IP-adres, welke pagina’s er bezocht werden, een geografische situering van de bezoeker en het moment van bezoek worden verwerkt.
  • De Facebook Pixel verzamelt voor ons gegevens zodat we onze marketinginspanningen goed kunnen organiseren. Zo kunnen we op Facebook de juiste boodschap aan de juiste mensen tonen zonder dat we ooit je account kennen. Straf he! Hoe minder partijen data verwerken, hoe minder kans op verlies.

Wat kan je doen? Wat zijn je rechten?

1. Je hebt recht op inzage

Jouw gegevens blijven uiteraard van jou. Je kan daarom ten allen tijde aan ons vragen om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou hebben verzameld en hoe, waarom en voor hoe lang we ze verwerkt hebben. Dit alles in de ruimste zin. Je zal exact weten hoe we je gegevens beoordelen en wat er mee gebeurt. Stuur je vraag tot inzage naar info@powngtong.com en we sturen je binnen 1 maand na de aanvraag alles wat we hebben.

2. Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens

Je kan altijd je gegevens laten verbeteren of wissen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je verhuist of een nieuw emailadres maakt. WEBSHOP: De meeste gegevens kan je wijzigen via het gebruikersprofiel. WEBSITE EN WEBSHOP: Als je gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen kan je deze vraag sturen naar: info@powngtong.com.

Sommige gegevens kunnen spijtig genoeg niet zomaar gewist worden. We hebben het dan over gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden.

Uiteraard, gegevens die ooit op een onrechtmatige manier verwerkt zouden geweest zijn, worden zo snel mogelijk gewist. Elke andere vraag zal zonder onredelijke vertraging ingewilligd worden.

3. Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Deze vraag richt je aan info@powngtong.com en dan beperken we binnen de maand de verwerking.

Wil je niet dat we je gegevens verwerken? Maak dan bezwaar via info@powngtong.com en dan stoppen we zo snel mogelijk (binnen 1 maand na de aanvraag) met het verwerken van je gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

5. Recht op intrekken van de toestemming

Jouw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we verkregen hebben op de loutere basis van jouw toestemming. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. onze boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.

6. Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken kunnen gemeld worden op: (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).